بازاریابی ( Marketing)

Home  /  مطالب عمومی  /  بازاریابی ( Marketing)

بازاریابی مفهومی وسیع دارد به حدی که اگر بخواهیم درک درستی از آن داشته باشیم باید معجونی از شاخه های مختلف علوم انسانی را تصور کنیم . در کل می توان بازاریابی را نوعی مبادله برای رفع خواسته های بشر دانست ، حال می تواند مبادله ای تجاری باشد یا نه غیر تجاری .

اجزایی که محیط یک بازاریاب را تشکیل می دهند :

  • عوامل فرهنگی و اجتماعی  (مثل فرهنگ ، مذهب ، طبقه اجتماعی) .
  • عوامل سیاسی و قانونی  که در واقع شامل قوانین و مقررات و سیاست های حاکم بر جامعه هدف می شود .
  • توسعه تکنولوژی موجود در بازار کار ما .
  • عواملی رقابتی  که نشات گرفته از فعالیت ها و حرکات رقبای ما است .
 

مهمترین عنصر در محیط هر بازاریاب یا شخصی که قصد انجام معامله ای را دارد بی شک جامعه و شاخص های موثر آن است پس باید به درک درستی از طبقه بندی های جامعه و ویژگی های متمایز کننده هر طبقه برسد تا بتواند موفق عمل کند .

در مجموع تمامی فعالیت هایی که یک فرد بازاریاب انجام می دهد ، شامل :

  • محصول : شامل تمامی فعالیت هایی که در زمینه مجموعه محصول ( کالای اصلی ، بسته بندی ، ضمانت نامه ، تعهد ها )انجام می دهند .
    • قیمت : بهای کالا و شیوه پرداخت بهای آن .
  • توزیع : تمامی فعالیتهای لازم برای رساندن محصول / خدمت در زمان و مکان مناسب به دست مشتریان نهای / هدف .
  • ترفیع و تشویق : تمامی فعالیت های که برای اطلاع رسانی به جامعه هدف و ترغیب آنها به خرید و اثرگذاری بر نوع انتخاب آنها (سبد کالاهایشان ) .فعالیت هایی مانند : تبلیغات ، فروش حضوری ، ویترین ، روابط عمومی و …

پاسخی بگذارید