فضای مجازی

تغییر و تبدیل در ساختار نظام اجتماعی باعث دگرگونی و تغییر در بسیاری از ارتباطات شد، به گونه ای که همزمان با روی کار آمدن فناوری های نوین، فصلی جدید در زمینه اطلاع رسانی به وجود آمده است. امروزه شبکه های مختلف رسانه ای سعی می کنند نقش و سهم خود را در بازارهای تبلیغاتی به شکل های مختلف حفظ کنند، زیرا با روی کار آمدن اینترنت دری تازه و نو برای تبلیغات گشوده شد.

تبلیغات ( آگهی )

تبلیغات ،معرفی غیر شخصی(توضیح دادن به یک جمع) یک محصول یا خدمت از طریق رسانه های مختلف(رسانه های جمعی) توسط مجموعه یا شخص تولید کننده(ارائه دهنده )محصولات (خدمات) با پرداخت بهای آن انجام می شود . نکته ای که تمامی افرادی که به نوعی برای کسب کارشان نیاز به تبلیغات دارند باید برای خود گوشزد کنند این است کهتبلیغات یک نوع پس انداز ایمن است که همیشه به کمک کسب و کار ما خواهد آمد.

توزیع کالا و خدمت

توزیع محصول یا خدمات در واقع یکی از اجزای آمیخته(آمیزه) بازاریابی محسوب می شود. توزیع فیزیکی شامل تمامی فعالیت هایی است که با انتقال به موقع محصولات مناسب به مکان های مناسب و با مقدار مناسب سرو کار دارند.توزیع می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق واسطه‌ها انجام شود.

بازاریابی دهان به دهان ( WOMM )

بازاریابی دهان به دهان به عنوان تاثیرگذارترین نوع تبلیغات شناخته شده است ولی تقریبا هیچ مجموعه تجاری بر روی این نوع از تبلیغات تمرکز نمی کند و هزینه در این زمینه را غیر منطقی می دانند . در صورتی که در کم ارزش ترین انتخاب های هر فرد توصیه های دوستان و آشنایان دخیل است . رستورانی که دوستانتان توصیه می کنند ، مارک لب تاپ و هتل و حتی شرکت هواپیمایی را که به شما توصیه می کنند همان تبلیغات دهان به دهان محسوب می شود . تبلیغات دهان به دهان چاقوی دولبه ای است که ممکن است به ضرر مجموعه تجاری شما هم عمل کند . زمانی که به مشتری معترضتان بی توجهی می کنید ، بی شک او یک کمپین منفی را علیه شما به راه می اندازد و اگر به هر دلیلی بتوانید بیش از حد تصور یک مشتری جلوه کنید باید انتظار داشته باشید که در محفل های دوستانه و خانوادگی آن فرد وارد شوید.

ابعاد گوناگون بازاریابی

بازاریابی ابعاد گوناگونی دارد که بسته به وضعیت و شرایط کسب و کار ما یکی از آ« ابعاد دارای اهمیت و وجهه بالاتری می شود .البته اگر بتوانیم در انتخاب اعضای مجموعه با احتیاط رفتار کنیم شاید بتوانیم با جذب نیروهایی کاردان انتظار داشته باشیم که همه ابعاد بازاریابی را به صورت مستمر و کارا به کار بگیریم .

بازاریابی ( Marketing)

بازاریابی مفهومی ثابت و ساده نیست و تقریبا هر فرد برای خود برداشتی خاص از بازاریابی دارد. ولی ما سعی کرده ایم بهترین و قابل لمس ترین توضیح را اراِیه دهیم .