برند [نام و نشان تجاری‏ (BRAND)]

نام و نشان تجاری عبارت است از نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح، یا ترکیبی از این‏ا ؛که به منظور شناساندن‏ محصولات و خدمات فروشندگان یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آنها از محصولات شرکت‏های رقیب استفاده می‏شوند. نام‏ و نشان تجاری به مصرف کننده کمک می‏کند محصولاتی…